วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2553


ขอเชิญร่วมพิธี
วางศิลาฤกษ์ ตอกเสาเข็มปฐมฤกษ์
และพิธีเททองหล่อองค์พระต้นแบบ

"พระพุทธศรีสัพพัญญู"

วันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

ณ บริเวณพิธี พุทธอุทยานนครสวรรค์
ต.นครสวรรค์ออก อ.เมือง ฯ จ.นครสวรรค์

เวลา ๑๕.๐๐ น.
โดย
เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ
กรรมการมหาเถรสมาคม
คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช
องค์ประธานที่ปรึกษาและอุปถัมภ์โครงการก่อสร้างพุทธอุทยานนครสวรรค์
เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
นายกวี กิตติสถาพร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
ขอเชิญสาธุชนผู้ใจบุญทุกท่านร่วมบุญโดยพร้อมเพรียงกัน
ณ พุทธอุทยานนครสวรรค์
เสร็จพิธีรับวัตถุมงมคลพระพุทธศรีสัพพัญญู ฟรี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น