วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

สร้างพระ สร้างบุญ สร้างสุขให้แผ่นดินแบบจำลองอาคารประดิษฐาน
พระพุทธศรีสัพพัญญู
พระประธานประจำพุทธอุทยานนครสวรรค์ขณะนี้องค์พระนั้น ก็กำลังดำเนินการสร้างไปได้ส่วนหนึ่งแล้วดั่งภาพข้างล่างนี้
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น